Tworzenie „zielonego” wizerunku firmy i wprowadzanie ekologicznych rozwiązań stało się w ostatnich latach bardzo popularne, zarówno w Polsce, jak i na świecie. To dobre podejście, gdyż dbałość o środowisko jest nie tylko obowiązkiem każdej firmy, ale może okazać się opłacalne pod względem biznesowym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 27 grudnia ubiegłego roku ogłosiła konkurs „Zielone światło”. Konkurs był odpowiedzią na niedostrzeganą do tej pory potrzebę prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko. Wspiera tym samym realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”.

Jednym z projektów, który wygrał konkurs była Ekoakademia, tworzona przed firmę Orinoko Szkolenia i Doradztwo z liderem projektu firmą Atmoterm S.A.

„Eko” znaczy oszczędny

images

Rozwiązania proekologiczne mogą przynieść firmie bardzo duże oszczędności. Czy mowa tu o skomplikowanych i drogich technologiach? Wcale nie. Ot, wystarczy wspomnieć o zakupie urządzeń z certyfikatem  Energy Star, który przyznawany jest energooszczędnym produktom. Zachęcani pracowników, aby w miarę możliwości wyłączali urządzenia elektryczne, które nie musza pracować to kolejny pomysł na rozwiązania proekologiczne w Twoim przedsiębiorstwie. Te „sztuczki” pozwalając ograniczyć zużycie prądu. Firma z jednej strony zyskuje wymierne oszczędności, z drugiej wizerunek przedsiębiorstwa proekologicznego.

Warto również zachęcić pracowników, aby w miarę możliwości wyłączali urządzenia elektryczne w swoim otoczeniu na czas nieobecności w biurze. Te proste ekologiczne „sztuczki” sprawdzają się w firmie równie dobrze jak w domu. Pozwalają ograniczyć zużycie prądu oraz wydatki i jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska.

Eko znaczy Ekoakademia

W jaki sposób projekt Ekoakademia wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom?  Celem projektu jest przygotowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do realizacji działań proekologicznych, poprzez bezpłatne zindywidualizowane szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania środowiskowego. Fakt , iż prowadzą go dwie firmy, z których jedna od wielu lat wypracowuje optymalne rozwiązania dla krajowych oraz zagranicznych firm i instytucji, koncentrujące się na zagadnieniach z obszaru ochrony środowiska, a druga od ponad 10 lat specjalizuje się w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń i doradztwa gwarantuje, iż po każde przedsiębiorstwa ma szansę otrzymać za darmo solidna dawkę wiedzy i gotowych do wdrożenia rozwiązań.

 Jaki to ma cel?

Jasny i konkretny – pomóc Twojej firmie wprowadzić efektywne rozwiązania środowiskowe. Cel główny projektu to przygotowanie firm i ich pracowników do realizacji działań proekologicznych w przedsiębiorstwie, ale w parze z nim idą takie cele, jak: wzrost wiedzy z zakresu wpływu funkcjonowania firmy na środowisko przez pracowników, wzrost ich wiedzy z zakresu wpływu działań proekologicznych na rozwój firmy i jej wynik finansowy, a także wzrost wiedzy z zakresu ustawodawstwa proekologicznego i wynikających z niego obowiązków dla firmy.

Osiągnięcie zamierzonych celów nie odbędzie się jednak przypadkowo i według odgórnych schematów. Dobrane wsparcie projektowe będzie odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie każdego jednego przedsiębiorstwa zakwalifikowanego do udziału w projekcie. Dzięki badaniu potrzeb dla każdej firmy zostanie dobrana najodpowiedniejsza ścieżka wsparcia – taki rodzaj doradztwa i takie szkolenie, by pozyskana wiedza i umiejętności były długofalowe i powodowały istotną zmianę w przedsiębiorstwie w kontekście wykorzystania i dbałości o środowisko naturalne.

Oczywiście zmianę in plus, z której korzyści odczuje sama firma, jak i jej otoczenie. Racjonalne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, budowanie ekologicznej marki produktu i proekologicznego wizerunku firmy, jak udowodniło wiele badań socjologiczno-ekonomicznych, wpływa na dodatni wynik finansowy firmy. We współczesnym świecie coraz bardziej prawdziwa staje się dewiza, iż wszystko, co naturalne jest dobre, a wszystko, co ekologiczne nie tylko jest dobre, ale też i opłacalne.

Czy ma to sens i czy mi pomoże?

Jak najbardziej ma to sens. I jak najbardziej pomoże przedsiębiorstwu. Podejmując wyzwanie wdrożenia ekologicznych rozwiązań w firmie należy pamiętać, że proekologiczna działalność może przynieść wymierne korzyści. pobrane (1)Wdrożenie do zarządzania firmą rozwiązań proekologicznych wpływa na konkurencyjność firmy, ale też chroni ją od konsekwencji obostrzeń prawnych.

Przedsiębiorstwo dostosowuje się do wymogów rynku, ale też działa zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz wspólnotowymi. Jest świadome interakcji środowisko-biznes i biznes-środowisko, wraz ze wszystkimi konsekwencjami, w tym konsekwencjami określonymi regulacjami prawnymi podlegającymi sankcjom. Dzięki udziałowi w Projekcie potrafi je umiejętnie stosować i czynić z tego swój atut. Oferujemy Państwu przejście przez zaplanowany i celowy proces. Rozpoczyna się on badaniem i analizą potrzeb firmy w zakresie zarządzania środowiskowego i kompetencyjnego.

Dzięki zindywidualizowanemu zdiagnozowaniu potrzeb, dla firmy dobrany zostanie najadekwatniejszy program szkolenia pracownika. Szkolenie będzie obejmować takie obszary tematyczne, jak: obowiązki wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska i obowiązki sprawozdawcze. Po zakończonym szkoleniu wspólnie z firmą opracujemy plan zarządzania środowiskowego, tak by całokształt tychże działań wymiernie przedkładał się na jej dodatni wynik finansowy. Udzielimy, też doradztwa jak efektywnie wdrażać rozwiązania proekologiczne w przedsiębiorstwie i w praktyce stosować przepisy związane z ochroną środowiska.

Dla kogo jest Ekoakademia?

„Ekoakademia” jest adresowana do przedsiębiorstw wpisujących się w sektor MMŚP tj. mikro, małych i średnich z sześciu województw Polski. Sektor MMŚP, jest najbardziej rozwiniętym sektorem w strukturze gospodarczej naszego kraju, ale też jest to grupa borykająca się z wieloma problemami. Jednym z nich jak pokazały badania, jest brak wiedzy firm na temat regulacji prawnych dotyczących środowiska i częste zmiany przepisów. Nasz projekt pomoże pokonać te przeszkody.

Województwa, z których firmy mogą wziąć udział w przedmiotowym projekcie to:

  • województwo opolskie,
  • województwo śląskie,
  • województwo dolnośląskie,
  • województwo mazowieckie,
  • województwo małopolskie,
  • województwo wielkopolskie.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na stronę www. ekoakademia.org lub o kontakt mailowy lub telefoniczny:

Agnieszka Wojtal

e-mail: agnieszka.wojtal@orinoko-szkolenia.pl

tel:732 850 685