Zarządzanie

Artykuły o rozwoju kompetencji managerów, kierowników i dyrektorów

Logodydaktyka – narzędzie nowoczesnego menadżera

Choć Logodydaktyka jest wciąż zjawiskiem mało znanym polskim przedsiębiorcom, istnieje wiele firm, które z sukcesem wdrożyły tą metodologię do swojej organizacji. O doświadczenia związane z implementowaniem Logodydaktyki w firmie, jej wady, zalety oraz praktyczne...
akademia skutecznego Menadżera

Rozwiązanie problemów współczesnego menadżera – warsztaty menadżerskie

Menadżerowie, szefowie i dyrektorzy przedsiębiorstw stają dziś przed wyzwaniami zupełnie nowej rzeczywistości Jej rysem charakterystycznym jest permanentna zmiana, co powoduje, iż ciężko jest działać według jednej tablicy utartych schematów. Współczesne przedsiębiorstwa muszą się zmagać z globalną...

Strategia Disneya – skuteczne zarządzanie projektem

Poddana obróbce specjalistów od coachingu, NLP i zarządzania projektami, Strategia Disneya stała się niezwykle efektywnym narzędziem do zarządzania zespołem i jego kreatywnością. Twórca imperium produkującego bajki, posługiwał się specyficzną formą w realizacji swoich – zarówno...

Po co nam Kontrola Zarządcza?

Po co nam kontrola zarządcza? Czy przed 2009 rokiem, w którym weszły w życie zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące kontroli zarządczej w zarządzaniu administracją publiczną panował totalny chaos? Chyba nie. Dyrektorzy przecież dawali sobie radę. Sprawni...

Czy idealny pracownik istnieje?

Sytuacja na rynku pracy jest trudna. Pomimo tego słychać narzekania pracodawców na problem z rekrutacją pracowników. Brakuje im nie tylko specjalistów, lecz także – po prostu – uczciwych, lojalnych i rzetelnych pracowników. Pracownik idealny? Pracownik idealny...

Coaching – kiedy ludzie i organizacje potrzebują dowiedzieć się czegoś o sobie samym…

Analiza roli (coaching konsultacyjny) pracuje z„nieznanym i niepomyślanym” w organizacji, nie odrywa jednostek od ich kontekstu organizacyjnego oraz nie patologizuje konfliktów. Podstawowym założeniem metody coachingu konsultacyjnego (zwanym również konsultacją roli lub coachingiem psychodynamiczno-systemowym) jest to,...

Wyznaczanie celów. Reguły!

Kluczową umiejętnością związaną z osiąganiem sukcesów jest zdolność wyznaczania celów i tworzenia planów dochodzenia do nich. Proces osiągania celów jest niemal automatyczny. Dla większości ludzi podstawowym problemem jest ustalenie celów.  Truizmem jest powiedzenie, że...

Zmiany w Kodeksie Pracy: jak pracodawcy będą mogli stosować elastyczny czas pracy

8 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. nr 896). To oznacza, że nowe przepisy...

Organizacja ucząca się. O szkoleniach w firmie.

Procesy szkoleniowe w firmie to zaplanowane działania, których filarem jest świadomość tego, że inwestowanie w rozwój swoich pracowników nie jest luksusem, lecz długotrwałą inwestycją. Aby dokształcanie przynosiło oczekiwane korzyści zarówno organizacji, jak i jej...

Odpowiedź na pytanie – co motywuje pracowników produkcji

Tym razem postanowiliśmy zamieścić (filmową) odpowiedź, na pytanie: co motywuje pracowników produkcji? Okazuje się, iż niekorzystne zmiany ekonomiczne i spowolnienie gospodarcze zmuszają do szukania metod zwiększania efektywności dostępnych mocy wytwórczych. Wysoka motywacja pracowników liniowych, większe...

Tworzenie Strategi personalnej w firmie. cz. 1

Od wielu lat dyrektorzy personalni walczą o prawo do bardziej znaczącego - niż tylko bieżące działania operacyjne - wpływania na losy przedsiębiorstw, dla których pracują. Walczą o możliwość nie tylko realizowania scenariusza rozwoju firmy,...

Wykorzystanie mechanizmów konsekwencji w sprzedaży ( i nie tylko)

Praktycznie każda jednostka cechuje się wręcz obsesyjnym pragnieniem bycia konsekwentnym i wyglądania w oczach innych ludzi na osobę konsekwentną. Znajduje to swoje odbicie w powszechnych skojarzeniach: KONSEKWENCJA = siła osobowości, intelektu, logika, racjonalność, uczciwość; NIEKONSEKWENCJA...