Po co nam kontrola zarządcza? Czy przed 2009 rokiem, w którym weszły w życie zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące kontroli zarządczej w zarządzaniu administracją publiczną panował totalny chaos? Chyba nie.

Dyrektorzy przecież dawali sobie radę. Sprawni sprawniej, mniej sprawni gorzej. Czy formalny zapis wprowadzający kontrolę zarządczą do administracyjnej rzeczywistości automatycznie poprawił jakość zarządzania? Oczywiście, że nie. Marny dyrektor pozostanie marnym dyrektorem, nawet jak będzie miał piękne, błyszczące segregatory z wykaligrafowanym napisem KONTROLA ZARZĄDCZA. DOKUMENTACJA.

Arykuł 68

Tak, wiem. Czytanie ustaw nie należy do szczególnie popularnych rozrywek.
Obiecuję, że z ustawą o finansach publicznych spędzimy tylko moment. Od razu w
rozdziale szóstym, który porusza temat nas interesujący:

Artykuł 68 definiuje pojęcie i jest kluczem do zrozumienia istoty k.z.:

1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.

Na wszelki wypadek przeczytajmy to jeszcze raz. Co z tego zapisu wynika? Edward Stachura napisał poemat „Wszystko jest poezja”. Możemy powtórzyć za nim: „Wszystko jest kontrola zarządcza”. Wszystko co robimy, by osiągnąć założone przez nas cele to właśnie jest kontrola zarządcza. Ustawa stawia tylko jeden warunek: mamy działać w sposób …..

Chcesz przeczytać całość?

Zostaw swój e-mail i pobierz darmowy artykuł Piotra Gabrysza
Autor: Piotr Gabrysz

Trener kontroli zarządczej, autor miesięcznika Kadra Kierownicza w Administracji, autor opracowań do Biuletynu Kontroli Zarządczej Ministerstwa Finansów, przez dwie kadencje zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych.