O tajniki skutecznego zarządzania organizacją, sekrety skutecznego lidera oraz rolę kobiet w kształtowaniu nowoczesnego biznesu zapytaliśmy  Krystynę Boczkowską – prezes zarządu firmy Bosch.

 

Pani Krystyno, kim dzisiaj jest przywódca? Jakimi cechami się charakteryzuje?

Zmiany technologiczne w obszarze mediów oraz dynamicznie rozwijająca się gospodarka stawiają przed współczesnymi managerami zupełnie nowe wyzwania. Oznacza to również konieczność przemodelowania definicji  tradycyjnego przywództwa i dostosowania jej do nowych wyzwań. Miernikiem skutecznego przywództwa jest zwiększenie efektywności organizacji, i dlatego umiejętność motywowania i inspirowania pracowników jest umiejętnością podstawową, poszukiwaną współcześnie przez wszystkie działy HR  na świecie.

Konsekwencją zmian w podejściu do definicji managera jest fakt, iż przywódcy poszukiwani obecnie przez organizacje to wizjonerzy, którzy potrafią motywować i inspirować swoich współpracowników. To managerowie ambitni, nastawieni na sukces, obdarzeni inteligencją emocjonalną z rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdobywający zaufanie pracowników. Kompetencje merytoryczne managera i iloraz inteligencji nie są już wskaźnikami decydującymi o przyjęciu kandydata do pracy. Dużo ważniejsze stają się takie cechy jak autentyczność, spójność, otwartość, empatia i umiejętność słuchania.

Niezwykle ważnym i motywującym  czynnikiem stała się we współczesnym świecie biznesu umiejętność autentycznej komunikacji. Wygłaszane przez szefów przy okazji eventów wysoce kompetentne, ale dla większości niezrozumiałe prezentacje,  trzeba odłożyć  na półkę jako relikt przeszłości. Pracownicy bardzo szybko o nich zapominają, szczególnie jeżeli ich forma i treść są nienaturalne. Prawdziwa komunikacja skupia się na wartościach oraz pokazuje emocje nadawcy. Kluczową częścią komunikacji jest dbanie o relacje z ludźmi, którzy wypracowują wyniki. Zmotywowani pracownicy, którzy rozumieją misję i wartości firmy oraz identyfikują z nimi, którzy mają z szefem autentyczne relacje i czują się częścią zgranego teamu nastawionego na sukces, są w stanie osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Autentyczności nie da się nauczyć, a pracownicy są dla managera najlepszym papierkiem lakmusowym, ponieważ od razu czują, czy jego nastawienie na cel jest autentyczne. Tylko prawdziwa determinacja szefa i jego przekonanie o słuszności wybranej drogi, okraszona dobrą komunikacją jest skuteczna.

Chciałabym zwrócić uwagę, że w nowym modelu przywództwa, poszukiwane cechy są bardzo charakterystyczne dla przywództwa kobiecego. Odsyłam Państwa do badań  opisanych w książce Doktryna Ateny J.Gerzema i M.D’Antonio, w których wzięło udział 64 tysięcy osób, a  które zostały przeprowadzone w 13 państwach, generujących większość światowego przychodu. Wyniki badań pokazują, że jest wielkie zapotrzebowanie na cechy kobiece w przywództwie i dlaczego kobiecość to system operacyjny sukcesu w przyszłości; dzięki m.in. elastyczności, empatii i uczciwości.

Charyzmatyczne przywództwo niewątpliwie buduje przewagę konkurencyjną firmy. Czy współczesne przedsiębiorstwa powinny mieć lidera czy grupę liderów? Jak ich kształtować?

Na pewno, na czele firmy powinien stać charyzmatyczny lider, który będzie tworzył strategię i kulturę firmy, oparte na takich cechach jak autentyczność, komunikatywność, transparencja, relacyjność. Wg. takiego schematu będą poszukiwani pracownicy, a zatem jest duża szansa, że takie postawy będą multiplikowane.

Jak kształtować takie postawy? Na pewno z autorytarnego i niekomunikatywnego lidera, trudno będzie stworzyć charyzmatycznego relacyjnego komunikatora. Dlatego uważnie trzeba obserwować zespoły pracowników, wyławiać i rozwijać talenty. Warto w procesie rozwoju stosować mentoring i to najlepiej mentoring charyzmatycznego przywódcy. Oczywiście trzeba również szukać talentów na rynku pracy. Tu niezwykle ważną rolę odgrywa dział HR, który poprzez mądry, pogłębiony o assessment proces rekrutacji powinien wspierać organizacje w procesie naboru.

Jak zatem w roli lidera spełnia się kobieta? Czy można dostrzec cechy przywódctwa odróżniające ją od mężczyzn?

Kobieta w roli managera ma się dobrze, a jak widać zapotrzebowanie na przywództwo kobiece rośnie. Wymienię tylko trzy strategiczne obszary, w których kobiece cechy są kluczowe:

Przywództwo – dzięki wartościom przypisywanym tradycyjnie kobietom liderzy oraz strategie organizacyjne są bardziej skuteczne.

Zarządzanie zmianą – kobiety cechują się wielofunkcyjnością i łatwym akceptowaniem zmian, dlatego kierowane przez nich przedsiębiorstwa płynnie i skutecznie dostosowują się do współcześnie zachodzących zmian.

I w końcu zarządzanie karierą i samodoskonalenie – dzięki elastyczności, empatii i uczciwości (identyfikacji z firmą) kobiety są mobilne zawodowo i mają poczucie osobistego spełnienia.

Reasumując, kobieta lider ma wszystkie cechy, jakie posiada lider mężczyzna, plus całą gamę cech przypisywanych kobiecie, takich jak komunikatywność, empatia, relacyjność, emocjonalność, które we współczesnym świecie i w nowym modelu przywództwa dają kobietom przewagę nad przywództwem męskim.

Polska to nadal kraj mężczyzn, zarówno jeżeli chodzi o sferę polityki jak i dużego biznesu. Czy może się Pani podzielić swoją receptą na osiągnięcie sukcesu przez kobietę?

Polska to wg. moich obserwacji kraj akceptujący kobiety w biznesie. Może jeszcze niedopuszczający ich do najwyższego szczebla, ale na pewno zapewniający im mocną pozycję w tzw. middle managemnt. Na pewno, wielki problem z awansem kobiet na najwyższe pozycje mają spółki skarbu państwa, ale jak wiemy, występują tu silne relacje z polityką, a ta w Polsce kobiet nie toleruje. Ciekawym jest fakt, iż w Polsce wiele kobiet stoi na czele bardzo tradycyjnie męskich koncernów. Siła i kompetencje  polskich kobiet są tak wysokie, że zarządy niemieckie, austriackie, angielskie, amerykańskie akceptują chętnie polskie managerki. W większości firm z sektora MŚP kobiety są prezesami zarządów.

Jaka jest recepta na karierę? Konsekwentnie realizować swoje ambicje ciągle podwyższając swoje kompetencje, ale nie zatracając tego co w nas najlepsze, czyli emocji. To jest słowo, które wymaga komentarza: emocje to nie kręcące się w oku łzy (chociaż  i na to jest obecnie zapotrzebowanie) ale identyfikacja z firmą, wiara w strategie i cele, charyzma, wspólne z zespołem przeżywanie sukcesów i porażek.

Czytając wywiady z wybitnymi Polkami, często można się dowiedzieć, że pomimo aktywnego życia zawodowego w życiu prywatnym pełnią klasyczną rolę matki i żony. Czy to w ogóle jest możliwe?

Potwierdzam, że perfekcyjna organizacja czasu i wielozadaniowość kobiet pozwala na pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym. Warunkiem powodzenia jest pomoc ze strony męża, partnera. Konieczność zadbania o rodzinę dodatkowo mobilizuje zawodowo; sprawy załatwia się szybciej, pragmatycznie, więcej tematów jest delegowanych na pracowników, co sprzyja ich rozwojowi. Brak mamy mobilizuje dzieci do samodzielności. Aby wszystkiemu sprostać, dzieci również są włączane w sprawy domu, psa czy zakupów. Moje dziecko jest szczęśliwe, że nie siedziałam w domu i że teraz jestem dla niej, z całym bagażem moich doświadczeń, świetnym partnerem do rozmów na tematy zawodowe. Na początku swojej kariery zawodowej moja córka zapewniała mnie, że nie zostanie managerem, ale teraz patrząc na jej rozwój zawodowy nie jestem tego taka pewna. Teraz dodatkowo systemy mobilne wspierają kobiety. Można wieczorem, w razie potrzeby, odpowiadać na maile i przeczytać raporty.

Istnieje powszechne przekonanie, iż kariera zawodowa zawsze jest realizowana kosztem życia prywatnego. Czy oprócz życia zawodowego znajduje Pani czas dla siebie? Jeśli tak to jak się to Pani udaje?

Oczywiście, że czasami z zazdrością patrzę na koleżanki, które mają więcej czasu dla siebie. Jednak z drugiej strony, ja na co dzień realizuję swoją pasję i sprawia mi to niesamowitą radość i satysfakcję. Oczywiście, że zawsze znajduję czas na przyjemności takie jak kino, teatr i koniecznie tenis. Tenis to moja pasja od kilkunastu lat i nie wyobrażam sobie weekendu bez przynajmniej godziny grania. Regularnie jeżdżę na nartach. Mam psa z którym spaceruję wieczorami. Uwielbiam spotkania ze znajomymi i staram się  tych relacji nie zaniedbywać; a dom, do którego wprowadziłam się dwa lata temu, bardzo tym spotkaniom sprzyja. Taki był cel jego kupna.

Jestem aktywna w wielu organizacjach takich jak AHK Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa, Kongres Kobiet, Lewiatan, Fundacja Liderek Biznesu. Wszystkie te dodatkowe zajęcia to źródło mojej dodatkowej wiedzy.

Prowadząc warsztaty z motywacji zauważyliśmy, że często jedna sentencja, osoby która odniosła sukces potrafi zmotywować do natychmiastowej pracy. Czy mogłaby Pani podzielić się taką myślą jeżeli chodzi o motywowanie kobiet do rozwoju swoich karier?

Chciałabym zachęcić te kobiety, które jeszcze nie mają pomysłu na siebie albo potrzebują wsparcia aby przyszły na Kongres Kobiet i posłuchały jakimi tematami żyją kobiety w kraju i ile jest jeszcze do zrobienia. Na Kongresie mówi się o przedsiębiorczości, edukacji, prawach kobiet etc. Ta wiedza wzbogaca, dodaje sił i wzmacnia wiarę w siebie i zachęca do działania.

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułTylko posiadanie rodziny jest trudniejsze niż zarządzanie ludźmi. Wywiad ze Sławomirem Skorupskim
Założycielka firmy Orinoko Szkolenia i Doradztwo, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem ze stajni Elżbiety Sołtys. Razem ze swoim zespołem trenerskim z całej Polski przeprowadza firmy przez procesy zmian i sprawia, że pracownicy pracują wydajniej i chętniej. Specjalista od zadań trudnych, a czasem i niemożliwych. Propagatorka pracy systemowej w organizacji i sprawczyni zmian na lepsze w kilkunastu firmach w całej Polsce.