Menadżerowie, szefowie i dyrektorzy przedsiębiorstw stają dziś przed wyzwaniami zupełnie nowej rzeczywistości Jej rysem charakterystycznym jest permanentna zmiana, co powoduje, iż ciężko jest działać według jednej tablicy utartych schematów.

Współczesne przedsiębiorstwa muszą się zmagać z globalną konkurencją, zmianami technologicznymi, ciągłymi przemianami na rynku pracy, procesami demograficznymi czy dezaktualizacją wiedzy. To wszystko powoduje, iż dzisiejsza gospodarka potrzebuje zupełnie nowego typu menadżera i stylu zarządzania, na który już ukuto określenie enterpreneurship. Skutkuje to tym, że firmy, które chcą sprostać tym wyzwaniom muszą przekształcić się w organizacje uczące się. Przyspieszają one rozwój swoich pracowników przez tworzenie właściwej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi i kreatywności, kulturze organizacyjnej preferującej wartości dochodzenia do mistrzostwa i postaw sprzyjających zmianom. W ten sposób organizacje same się doskonalą i rozwijają. To samo przekłada się na menadżerów, którym nie wystarczają już lata praktyki. Aby być dobrym menedżerem,  samo doświadczenie nie wystarczy. Niezależnie od branży skuteczny menedżer musi ciągle się rozwijać, odnajdywać inspirację w pracy i nie bać się trudnych decyzji.

[su_quote cite=”Urszula Jabłońska Starszy consultant w GFMP Management Consultants” url=”http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/szkolenia_i_rozwoj/576572,W-jakim-kierunku-rozwijac-dzisiaj-menedzerow.html”]Menedżerowie są obecnie konfrontowani z coraz trudniejszymi wyzwaniami, a standardowe tematy szkoleń obejmujące w swym zakresie klasyczne funkcje menedżerskie nie są już wystarczające. Sami zaś menedżerowie, przynajmniej ci doświadczeni, idą na kolejne szkolenie z motywowania pracowników ze znudzoną miną. W jakim kierunku rozwijać dzisiaj menedżerów, w czasach, kiedy zarówno oni, jak i ich podwładni muszą zmierzyć się z nowym żywiołem, jakim jest kompleksowość.[/su_quote]

Zatem pytanie już nie brzmi „czy?”, ale jak szkolić menadżerów i szefów firm. Na rynku istnieje szereg narzędzi – od jednodniowych szkoleń otwartych po studia podyplomowe. Czy są to jednak narzędzia pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać tym nowym wyzwaniom? Przyjrzyjmy się poszczególnym modelom dokształcania.

 Szkolenia

Zaletą pojedynczych szkoleń jest niewątpliwie cena i czas, który trzeba poświecić na szkolenie. Jeśli do rozwinięcia jest tylko jakiś jeden konkretny obszar umiejętności, niewątpliwie takie szkolenie jest dobrym pomysłem.

Tym niemniej jednodniowe szkolenia nie dają konkretnych narzędzi, które umożliwiają wdrożenie zmian w firmie. Pojedyncze szkolenia organizowane w formule otwartej czy „in company” mają wiele zalet, jednak poruszają jedynie niektóre aspekty wyzwań menadżerskich. Poszczególne szkolenia są od siebie oderwane i nie korespondują programowo, przez co niemożliwe jest zdobycie całościowej, kompletnej wiedzy i mocnych narzędzi. Nie rozwiązują  one konkretnych problemów biznesowych.

Wynika to głównie z braku czasu na szkoleniu. Trener nie jest w stanie w trakcie 8 godzin poznać dokładnie wszystkich uczestników i zdiagnozować ich problemów.

Studia podyplomowe

Niewątpliwym plusem tej formy studiów jest otrzymanie formalnego potwierdzenia procesu szkoleniowego, co w Polskich warunkach wciąż jest dość istotne. Programy akademickie są jednak zbyt długie i oderwane od realiów biznesowych. 2 letnie studia podyplomowe, to po pierwsze dość pokaźny wydatek. Po drugie, bardzo długi czas, który trzeba poświęcić na naukę. Ponadto, programy na wyższych uczelniach wciąż są bardzo teoretyczne, prowadzone przez osoby niezwiązane z biznesem, przez co zdobyta tam wiedza nie przekłada się na praktyczne zastosowanie.

Książki

Ich niewątpliwym atutem jest oczywiście cena. Umożliwiają też skorzystanie z wiedzy międzynarodowych autorytetów. Jest to jednak wiedza często nie dostoswana do naszych realiów gospodarczych i kulturowych. Poza tym jest to forma, która nie pozwala, na konsultowanie swoich wyzwań i problemów zarządczych.

Warsztaty Menadżerskie

W tym miejscu chciałbym przedstawić nową formę doskonalenia kluczowych kompetencji menadżerskich, jaką jest Akademia Skutecznego Menadżera, przygotowana przez firmę Orinoko Szkolenia & Doradztwo. Jest to kurs, który rozwija wszystkie kluczowe umiejętności menadżerskie – począwszy od tworzenia strategii firmy, po budowę własnego wizerunku i nabyciu umiejętności wystąpień publicznych. Dzięki szerokiemu gronu trenerów, które tworzą coachowie, przedsiębiorcy i najlepsi trenerzy w Polsce, uczestnicy mają pewność, że otrzymają niezbędną dawkę wiedzy teoretycznej, a zaraz później przećwiczą to w trakcie warsztatów i dowiedzą się jak to wykorzystać w swoich przedsiębiorstwach.

[su_button url=”http://orinoko-szkolenia.pl/akademia-skutecznego-menadzera” style=”flat” size=”4″ center=”yes” icon=”icon: arrow-circle-right”]Czytaj dalej …[/su_button]

 

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułCzym jest coaching?
Następny artykułLogodydaktyka – narzędzie nowoczesnego menadżera
Zajmuje się kreowaniem i zarządzaniem katalogiem szkoleń, promocją i marketingiem oraz budowaniem wizerunku firmy. Autor artykułów dotyczących rynku szkoleń, sprzedaży i marketingu.